Politirett i et nøtteskall Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205488069

Politirett i et nøtteskall

Boken gir en innføring i norsk politirett.
Pris 459,00

Politirett i et nøtteskall har hovedvekt på inngrepshjemlene i politiloven kapittel II og reglene om politiets adgang til å bruke fysisk makt ved håndhevingen av disse hjemlene. Grunnprinsippene for utøvelse av politimyndighet i politiloven § 6 står også sentralt.

I tillegg behandles spørsmål knyttet til bl.a. politiets oppgaver og organisasjon, og spørsmål angående plikter og rettigheter i polititjenesten. Endelig gir boken en oversikt over sentrale regler vedrørende politiets behandling av personopplysninger.

Inngår i serien: Nøtteskallserien
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris