Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
928 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205486881

Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid

Boken tar for seg blant annet politiets handleplikt, kommandomyndigheten og lydighetsplikten.
Pris 919,00

Denne boken omhandler politiets handleplikt i operativ virksomhet, og kommandomyndigheten og lydighetsplikten som korrigeringsmekanismer for tjenesteutførelsen i disse situasjonene. Videre behandles hovedtrekkene i reaksjonssystemet ved brudd på disse plikt- og myndighetsforholdene.

Handlepliktens rettslige grunnlag og innhold drøftes i lys av menneskerettighetene, opportunitetsprinsippet, bistandsplikten, lydighetsplikten, fullmaktene og effektueringsprinsippene som gjelder i forholdet mellom stat og borger. Forfatteren behandler også handleplikten og lydighetsplikten ved farlige oppdrag.

Målgruppen er ansatte i politiet og påtalemyndigheten, dommere, advokater og andre som må forholde seg til politiets arbeid. Ragnar L. Auglend er forsker ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han har blant annet vært avdelingsdirektør i Politiavdelingen i Justisdepartementet, by-/tingrettsdommer og politimester i Sarpsborg og Hordaland. Han har også vært sjef for Politihøgskolen. Auglend har i en årrekke arbeidet med politirettslige emner, både som utreder og forfatter, i tillegg til at han har undervist i politirett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

innholdsfortegnelse(pdf, 133,03 kB) 
Anmeldelse i Politiforum(pdf, 118,48 kB) 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris