Juss for utøvere av begrenset politimyndighet Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2018
672 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205515475

Juss for utøvere av begrenset politimyndighet

Boken gir en samlet fremstilling av reglene for tildeling og utøvelse av begrenset politimyndighet.
Pris 699,00

Boken presenterer regelverket innenfor hovedområdene for personell med begrenset politimyndighet: ordenstjeneste, etterforskning, utlendingsrett (tvangsmidler) og strafferett.

Kombinasjonen av teori og praktiske eksempler setter leseren i stand til å anvende fullmaktene den begrensede politimyndigheten omfatter, og boken gir veiledning om hvordan personellet skal avgjøre hvor grensene for myndigheten går.  

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris