Kystvaktens politi- og påtalemyndighet Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2019
136 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205520073

Kystvaktens politi- og påtalemyndighet

Denne boken redegjør for regelverket knyttet til Kystvaktens politi- og påtalemyndighet.
Pris 449,00

I Norge skal politioppgaver i prinsippet alltid løses av politiet. Likevel har Kystvakten myndighet til å utføre en rekke politioppgaver på sjøen, først og fremst for å kunne håndheve lovgivningen som gjelder i økonomisk sone, og beskytte virksomheten på kontinentalsokkelen. Denne boken redegjør for regelverket knyttet til Kystvaktens politi- og påtalemyndighet. I tillegg til en grundig og detaljert gjennomgang av de juridiske, geografiske, militære og forvaltningsmessige begrensningene for Kystvaktens politimyndighet, tar fremstillingen opp regelverket for Kystvaktens bistand til politiet, bestemmelsene om bevæpning av Kystvakten, Kystvaktens påtalemyndighet, Kystvaktens regler og rutiner for informasjonsbehandling, og hvilke konsekvenser det har for ansatte i Kystvakten at de har politimyndighet. Boken gir også en kortfattet innføring i Kystvaktens historie og juridiske status og i hva det vil si å ha begrenset eller full politimyndighet.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris