Politirett og rettsstat Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
550 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205563445

Politirett og rettsstat

Sentrale menneskerettslige skranker for den polisiære myndighetsutøvelsen

På sentrale områder oppfyller ikke dagens politilovgivning de konstitusjonelle skranker som kan utledes av Grunnlovens menneskerettigheter generelt, og legalitetsprinsippet spesielt.
Pris 899,00

Politirett og rettsstat tilbyr en forskningsbasert analyse av den rettslige regulering av politiets kompetanse til inngripende myndighetsutøvelse, og er en overordnet legalitetskontroll med den polisiære lovgivningen. Da lovgivningen har som formål å regulere den faktiske myndighetsutøvelsen, representerer boken også en legalitetskontroll med den inngripende polisiære myndighetsutøvelsen.

Boken tar blant annet for seg generalfullmakten som ulovfestet kompetansenorm, politiets rolle som sentral premissleverandør ved utviklingen av den polisiære lovgivningen, manglende domstolskontroll og nødvergeinstituttets sentrale posisjon som polisiær kompetansenorm. Behandlingen av disse temaene ligger til grunn for bokens kritiske konklusjoner rundt dagens politilovgivning.