7505 Permitteringslønnsloven Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2005
6 sider
0. utgave

7505 Permitteringslønnsloven

Lov av 06.05.1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering
Pris 47,50

Bestemmelsene gjelder arbeidstakere som permitteres i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans. Bestemmelsene omfatter ikke arbeidstakere i fiskeforedlingsbedrifter.

Loven regulerer arbeidsgivers plikt til å betale lønn under permittering, omfanget av denne plikten og beregningen av permitteringslønnen.

Ikrafttredelse: 01.01.2005 og 01.07.2005
Sist endret: 10.12.2004 nr. 79 og 10.12.2004 nr. 76
Publikasjonstype: Lov