7518 Produktkontrolloven Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2010
9 sider
0. utgave

7518 Produktkontrolloven

Lov av 11.06.1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester
Pris 47,50

Loven har som formål å hindre helseskader og miljøforstyrrelser og gjelder for produkter, det vil si råvarer, hjelpestoffer, halvfabrikata og ferdige produkter av alle slag. Loven ble i 1993 utvidet til også å omfatte tjenester.

Loven er i første rekke aktuell for importører og produsenter av produkter, men også for detaljister, brukere eller andre som tilbyr produkter som omfattes av loven. Den omfatter også forbrukertjenester.

Sist endret: 19.06.2009 nr. 103
Ikrafttredelse: 28.12.2009

Utgitt: 05.2010
Publikasjonstype: Lov