7525 Røykeloven m/forskrifter Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2003
0. utgave

7525 Røykeloven m/forskrifter

Lov av 09.03.1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader
Pris 47,50

Loven har til formål å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører.

Det gis forbud mot reklame for tobakksvarer, import av varer som ikke er korrekt merket, og salg av tobakk til personer under 18 år. Loven retter seg her mot importører, produsenter og forhandlere av tobakksvarer.

Videre gis regler om røyking i offentlige lokaler og transportmidler, arbeidslokaler og restauranter. Loven retter seg da mot eierne av lokalene eller dem som disponerer disse.

Sist endret: 23.05.2003 nr. 34
Utgitt: 04.2002
Publikasjonstype: Lov