7530 Strålevernloven Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2005
0. utgave

7530 Strålevernloven

Lov av 18. juni 1938 nr. 1
Pris 47,50

Formålet med loven er å forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.
Loven kommer til andvendelse på enhver tilvirkning, import, eksport, transport, overdragelse, besittelse, installasjon, bruk, håndtering og avfallsdisponering av strålekilder.
Loven kommer videre til anvendelse på menneskelig aktivitet som medfører forhøyet naturlig ioniserende stråling fra omgivelsene.
Loven gjelder også planlegging og beredskap mot uhell og ulykker.

Sist endret: 17.06.2005 nr. 82
Publikasjonstype: Lov