Lov om finansiell sikkerhetsstillelse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205416864

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse

med kommentarer

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse regulerer låneavtaler hvor sikringsobjektet er kontante innskudd eller finansielle instrumenter.
Pris 629,00

Loven gjennomfører direktiv 2002/47/EF og griper bredt inn i gjeldsforfølgningsretten. Den innholder også en særskilt lovvalgsregel for forvalterregistrerte finansielle instrumenter.

Klassiske nasjonale disipliner som pant og konkurs har med denne loven fått et praktisk viktig tillegg. Loven regulerer den rettslige stillingen for sikkerhetsavtaler, pant og overdragelse til eie, og sluttavregning.

Boken inneholder en grundig og praktisk behandling av loven.