SkatteFUNN Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
400 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205535664

SkatteFUNN

Regler og praksis

En praktisk håndbok for næringsliv, rådgivere, revisorer, advokater og skattemyndigheter.
Pris 729,00

Oljenedturen som startet i 2014, økte bevisstheten om hvor viktig innovasjon i næringslivet er for landets fremtid. Den dramatiske nedgangen i
oljeprisen i 2020 har forsterket behovet for å skape nye arbeidsplasser og omstille norsk økonomi. FoU vil være kjernen i denne omstillingen.
Heldigvis har næringslivets FoU-innsats økt betydelig de siste årene, noe som for en stor del kan tilskrives SkatteFUNN-ordningen. Skatte-
FUNN-ordningen gir bedriftene rett til 19 % fradrag i sin betalbare skatt for utført FoU. Antall SkatteFUNN-prosjekter var om lag 7000 i 2019,
og statens provenytap forbundet med ordningen, var nærmere 5,6 milliarder kroner.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
438,00