Aktuell merverdiavgiftsrett Høyoppløst bilde
Redaktører:
Cecilie Dyrnes, Ole Gjems-Onstad
Utgivelsesår: 2015
304 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205484238

Aktuell merverdiavgiftsrett

Denne boken avspeiler merverdiavgiften som et viktig, mangfoldig og internasjonalt rettsområde.
Pris 669,00

Boken er et nødvendig verktøy for enhver som ønsker å være oppdatert i faget.

Merverdiavgiften er gjenstand for skiftende holdninger og interessante linjer mot inntektsskatten, noe som illustreres i et kapittel om MVA på seksuelle tjenester.

Merverdiavgift på fast eiendom analyseres fra en rådgiver- og planleggingssynsvinkel med noen kontroversielle – og praktisk viktige problemstillinger. Boken drøfter videre utfordringer innen MVA på elektroniske tjenester, fellesregistrering, det omtvistede spørsmålet om holdingselskapers fradragsrett for inngående MVA, ny rettspraksis om helse- og sosialboliger og avgrensningsspørsmål om kompensasjonsloven, momskompensasjon og statsstøttereglene i EØS-avtalen, transporttjenester over landegrensene, omsetningsbegrepet og tilskudd, samt forholdet mellom særavgifter og merverdiavgift med vekt på levering av drivstoff til fartøy.

Les første kapittel av boken her:

Kapittel 1 - Aktuell MVA(pdf, 98,58 kB) 
Forord og innholdsfortegnelse(pdf, 243,76 kB) 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris