Lærebok i bedriftsskatterett Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2024
561 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205591271

Lærebok i bedriftsskatterett

Boken gir en bred og grunnleggende innføring i skatterett for studenter og næringsdrivende.
Pris 649,00

Boken behandler alle sentrale regler for bedriftsbeskatningen, blant annet varelager, kundefordringer, poster i valuta, driftsmidler og avskrivninger, gevinst og tap i næring, formuesskatt og arbeidsgiveravgift. Forholdet mellom regnskap og skatt blir også redegjort for. Innen selskapsbeskatningen behandles skattereglene for aksjeselskaper, aksjonærer og deltakere i deltakerbeskattede selskaper, mv. I tillegg gir boken en pedagogisk og grundig innføring i omdannelse av virksomhet og fusjon og fisjon av selskaper. Satser, beløpsgrenser mv. er basert på skattevedtaket for 2023.

Lærebok i bedriftsskatterett er et velegnet læremiddel for studenter som ønsker en oversiktlig innføring i et vanskelig emne. Også næringsdrivende og andre praktikere vil ha glede av denne boken.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris