Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv Høyoppløst bilde
Redaktører:
Anders Mikelsen, Cecilie Aa. Dyrnes
Utgivelsesår: 2017
208 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205503243

Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Økt internasjonal handel har medført at reglene for merverdiavgift ved grenseoverskridende handel er av stor praktisk og økonomisk betydning.
Pris 609,00

I denne boken drøftes en rekke sentrale merverdiavgiftsrettslige problemstillinger knyttet til handel over landegrensene, blant annet det sentrale spørsmålet om EU-rettens og OECD-retningslinjenes relevans og vekt på merverdiavgiftsrettens område, forholdet mellom omsetnings- og innførselsmerverdiavgift, vilkårene for fradragsrett for innførselsmerverdiavgift, fastsettelse av tollverdi, fordeler og ulemper knyttet til regler om omvendt avgiftsplikt, det nye systemet for innførselsmerverdiavgift fra 1. januar 2017 samt reglene for bruk av utenlandskregistrert motorvogn i Norge.