Skattebetalingshåndboken Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205425248

Skattebetalingshåndboken

Boken gir kommentarer til de enkelte bestemmelsene i skattebetalingsloven av 2005.
Pris 579,00

Skattebetalingsloven omhandler betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav. I tillegg til å kommentere det materielle innholdet i bestemmelsene, beskrives i stor grad hva som er nytt og hva som er en videreføring av tidligere rett for de ulike skatte- og avgiftskravene.

Boken er ment som et oppslagsverk til bruk for innkrevingsmyndighetene etter skattebetalingsloven, samt for eksterne aktører og deres rådgivere, som advokater, revisorer mfl. Det er derfor utarbeidet et omfattende stikkordregister.

Boken vil gi nyttig informasjon om Skattedirektoratets og Toll- og avgiftsdirektoratets tolkning og praktisering av reglene om betaling og innkreving av skatt og avgift.

Det er gjort henvisninger til Finansdepartementets, Skattedirektoratets og Toll- og avgiftsdirektoratets uttalelser og meldinger, samt til en del rettspraksis. 

Løsningene som er angitt i Skattebetalingshåndboken vil normalt bli lagt til grunn av innkrevingsmyndighetene.