Straff og frihet: Til vern om den liberale rettsstat Høyoppløst bilde
Redaktører:
Knut Erik Sæther, Kjerstin Apall Kvande, Runar Torgersen, Ulf Stridbeck
Utgivelsesår: 2019
680 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205530096

Straff og frihet: Til vern om den liberale rettsstat

Festskrift til Tor-Aksel Busch

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har arbeidet i påtalemyndigheten i en mannsalder.
Pris 1479,00

Ved Riksadvokatembetet har han vært i drøyt 32 år, de første 10 årene som assisterende riksadvokat og de siste 22 årene som riksadvokat. Gjennom straffesaksbehandling, rettspolitiske bidrag og deltakelse i det offentlige ordskiftet for øvrig har han hatt betydelig innflytelse på strafferettens og straffeprosessens område. Et uttalt formål ved hans virke har vært å sikre en human strafferettspleie og å verne om den liberale rettsstat.

Dette festskriftet inneholder artikler fra fagområdene strafferett og straffeprosess, og over 50 forfattere har bidratt.