Bevis i straffesaker Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2015
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205460096

Bevis i straffesaker

Utvalgte emner

Bevis i straffesaker omhandler rettslige normer og menneskelige faktorer som har betydning ved fastleggingen av det faktiske grunnlaget i en straffesak.
Pris 949,00

Boken omfatter innhenting og behandling av faktisk materiale under etterforskingen, føring av bevis for domstolene og prinsippene for rettens bevisvurdering. Erfarne bevisbedømmere og bevisforskere med bakgrunn fra domstolene, politiet, påtalemyndigheten, Den rettsmedisinske kommisjon og ulike forskningsinstitusjoner har bidratt med kapitler innenfor seks hovedområder:

  • utviklingslinjer i bevisteorien og i det praktiske bevisbildet
  • bevisrettens rammer: grunnprinsipper og hovedregler
  • bevissikring i etterforskningsfasen
  • bevisføring og bevisavskjæring
  • beviskrav og bevisvurdering
  • sakkyndighet og særlige bevismidler

Målgruppen for boken er alle som arbeider med bevispresentasjon og bevisbedømmelse i det praktiske rettsliv. Boken egner seg også for studenter med interesse for prosessfaget. 

Ragna Aarli (Universitetet i Bergen), Mary-Ann Hedlund (Borgarting lagmannsrett) og Sverre Erik Jebens (Frostating lagmannsrett og tidligere dommer i EMD) har vært redaktører og bidrar med egne kapitler. Øvrige forfattere er Ingvild Bruce, Ivar Fahsing, Ellen Hamremoen, Hans-Petter Jahre, Gert Johan Kjelby, Eivind Kolflaath, Nils Erik Lie, Anders Løvlie, Annika Melinder, Karl Heinrik Melle, Asbjørn Rachlew, Magne Strandberg, Inger Marie Sunde, Ørnulf Øyen og Jørgen Aall.

Les mer om forfatterne her:

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris