Fremmedkrigere Høyoppløst bilde
Redaktører:
Sofie A. E. Høgestøl, Anna Andersson, Anne Christine Lie
Utgivelsesår: 2018
440 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205502642

Fremmedkrigere

Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

Boken har en bred, tverrfaglig tilnærming til fremmedkrigerfenomenet og gir et substansielt bidrag til den pågående debatten om fremmedkrigere og terrorisme i de skandinaviske landene.
Pris 609,00

Antologien er den første boken som tar for seg fremmedkrigerproblematikken i et skandinavisk perspektiv. Forskere fra Norge, Danmark og Sverige har bidratt med kapitler innen jus, moralfilosofi, statsvitenskap, arabiske studier, kriseberedskap og sosialantropologi.

Boken gir en grundig fremstilling av de juridiske utfordringene knyttet til kriminalisering av fremmedkrigeradferden og et kritisk blikk på hvordan de skandinaviske landene så langt har forsøkt å straffeforfølge og reintegrere hjemvendte fremmedkrigere. Videre gir boken et unikt innblikk i hvordan og hvorfor noen av de skandinaviske fremmedkrigerne har reist til utlandet for å delta i væpnede konflikter.

Målgruppen for antologien er personer som arbeider med etterretning, straffeforfølgning, forebygging og rehabilitering av voldelig ekstremisme og terrorisme. Fremstillingens brede tilnærming gjør at den er relevant for politikere, media, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndighet, forsvarere og dommere samt andre med interesse for fremmedkrigerfenomenet.

:
Forord-Fremmedkrigere(pdf, 43,39 kB) 
Innhold-Fremmedkrigere(pdf, 62,72 kB) 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris