Innføring i straffeprosess Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2018
368 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205507159

Innføring i straffeprosess

Boken gir en oversiktlig og enkel innføring i norsk straffeprosess.
Pris 629,00

Hovedtyngden i fremstillingen ligger på etterforskningsstadiet, med særlig vekt på bruken av tvangsmidler, men påtalestadiet og domstolsstadiet, herunder anvendelse av rettsmidler, blir også behandlet.

I tillegg behandles reglene om erstatning i forbindelse med strafforfølgning og reglene om taushetsplikt og inhabilitet. Aktørene i straffeprosessen presenteres i et eget kapittel.

Boken er primært skrevet for studenter ved Politihøgskolen, men den vil også kunne være nyttig for andre som trenger en introduksjon til straffeprosessen, f.eks. studenter ved de juridiske fakultetene eller personer som på ulike måter kommer i kontakt med strafferettspleien i sitt arbeid.

Bestill vurderingseksemplar

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris