Integritet og ære Høyoppløst bilde
Redaktører:
Asbjørn Strandbakken, Magnus Arvid Matningsdal
Utgivelsesår: 2019
696 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205509436

Integritet og ære

Festskrift til Henry John Mæland

Professor dr. juris Henry John Mæland fylte 70 år den 3. september 2019.
Pris 1479,00

Som takk for hans lange og allsidige faglige innsats i rettsvitenskap, har kollegaer hyllet ham med et festskrift.

Festskriftet har 35 artikkelbidrag fra 38 forfattere fra de sentrale fagområdene som Henry John Mæland har arbeidet med: strafferett, straffeprosess, politirett og sivilprosess.

Henry John Mæland har særlig gjort seg bemerket innenfor strafferett og prosess. Hans avhandling fra 1984 omhandlet ærekrenkelser. Senere kom boken om voldgift. Han har utgitt lærebok i alminnelig strafferett og sivilprosess. I tillegg er han medforfatter av standardverket Politirett, som kom i sin tredje utgave i 2016. Han var i mange år formann i Straffelovrådet, har hatt konstitusjon som dommer i både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, og har flere ganger vært oppnevnt som setteriksadvokat.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris