Med ære og samvittighet Høyoppløst bilde
Redaktører:
Asbjørn Strandbakken, Per Erik Bergsjø, Knut H. Kallerud, Berte-Elen Konow, Ragna Aarli
Utgivelsesår: 2021
760 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205554245

Med ære og samvittighet

Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år

Dette festskriftet har bidrag fra de sentrale fagområdene som Magnus Matningsdal har arbeidet med: Strafferett, straffeprosess og rettsstat. Men det inneholder også artikler fra andre rettsområder. 45 forfattere har bidratt med 41 artikler. I tillegg er det utarbeidet en bibliografi.
Pris 1109,00

Magnus Matningsdal er en markant jurist som har satt sine spor i både domstoler og akademia. Gjennom 6 tiår har han tjenestegjort i både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Han har også fartstid som professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Hans forfatterskap er omfattende. Han har særlig gjort seg gjeldende innenfor strafferett og straffeprosess. Hans navn vil for mange være knyttet tett opp til kommentarutgavene til både straffeloven og straffeprosessloven.