Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
320 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205489523

Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis

Boken vil være nyttig lesning for alle som arbeider med eller har interesse for strafferett.
Pris 629,00

Befolkningens oppfatninger om, og følelser for, hva som er en rimelig og rettferdig strafferett, får stadig større betydning i strafferettssystemet. Det er åpenbart at slike oppfatninger og følelser hos befolkningen – som ofte omtales som den allmenne rettsfølelsen – har betydning for strafferettssystemet.

Det er imidlertid i stor grad uavklart hvordan befolkningens rettsfølelse styrer, og bør styre, innholdet i beslutningene til strafferettssystemets aktører, og i hvilken grad den kan anses som «allmenn». Det samme gjelder hvordan strafferettens aktører oppfatter innholdet i denne «rettsfølelsen».

Forfatterne diskuterer rettsfølelsens betydning i strafferettssystemet fra ulike teoretiske og praktiske perspektiver, med forankring i flere strafferettslige temaer som aktualiserer seg på ulike stadier: fra lovgivningsprosessen til gjennomføringen av straffen. Artiklene i boken er skrevet av fremstående forskere i rettsvitenskap, teologi og filosofi, samt personer med lang erfaring fra lovgivningsarbeid, påtalemyndigheten, domstolen og kriminalomsorgen. Boken gir nye perspektiver på hvordan strafferettssystemets ulike aktører forholder seg, og bør forholde seg, til rettsfølelsen.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris