Sakførsel Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
532 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205401440

Sakførsel

Denne utgave oppdaterer veiledningen til det som gjelder under tvisteloven av 2005.
Pris 839,00

Boken tar for seg sakførsel helt fra den første henvendelse fra klienten, gjennom forhandlinger, forliksdrøftelser, saksforberedelse, stevning og tilsvar m.v., bevisvurdering, hovedforhandling og saksomkostninger, voldgift og anke, samt noen spesielle rettergangsformer.

Veiledningen er supplert med huskelister for sakens forskjellige stadier.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
679,00