Småkravsprosessen Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
304 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205550636

Småkravsprosessen

Funksjoner og virkemidler

Hvilken rolle skal dommeren ha i prosessen? Når kan prosesshandlinger avskjæres? Når kan sluttbehandlingen av en sak skje fullt ut skriftlig?
Pris 909,00

Småkravsprosessen omhandler reglene om saksgangen i småkravssaker, som primært fremgår av tvisteloven kapittel 10. Prosessreglene skal bidra til en forenklet prosess, sammenlignet med allmennprosessen.

Bokens første del gir en introduksjon til småkravsprosessen som helhet, og gir oversikt over hensyn som påvirker vurderingen av prosessuelle spørsmål som oppstår i småkravsprosessen. I bokens andre del drøftes særskilte spørsmål mer inngående.

Fra sommeren 2020 må alle dispositive saker med en tvistesum under kr 250 000 behandles etter småkravsprosessen, med noen unntak. Prosessformen er dermed antatt å få stor praktisk betydning i årene som kommer. Bokens målgruppe er advokater, dommere og andre som jobber med småkravsprosess. Her besvares konkrete spørsmål, men det gis også en dypere forståelse av prosessformen.