Straffesaksbehandlingen i tingrettene Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205483002

Straffesaksbehandlingen i tingrettene

Hensikten med denne boka er å gi en innføring og veiledning i ulike rettslige og praktiske spørsmål i forbindelse med straffesaker.
Pris 1129,00

Å behandle straffesaker er en meget regelstyrt virksomhet. Reglene skal ivareta mange hensyn – ikke minst folks rettigheter og rettssikkerhet – men reglene skal også få saksbehandlingen til å gli på en effektiv og hensiktsmessig måte. Jurister kan av og til la reglene bli hindringer fra å velge praktiske og gode løsninger. Og reglene blir i hvert fall hindringer om man ikke behersker dem.

Boka gir en ryddig oversikt over rettens forskjellige aktører og alle stadier i behandlingen av straffesaker i tingrettene. En rekke temaer som erfaringsmessig skaper problemer, blir gjennomgått. Den primære målgruppen er dommere og saksbehandlere i tingrettene, men også forsvarsadvokater, påtalejurister og andre profesjonelle aktører som opptrer i domstolene, vil finne stoff av stor nytte.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris