Aldring og bevegelse Høyoppløst bilde
Redaktører:
Håvard Østerås, Randi Granbo, Jorunn Lægdheim Helbostad
Utgivelsesår: 2016
428 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205493957

Aldring og bevegelse

Fysioterapi for eldre

Fysioterapeutisk behandling og opptrening av eldre mennesker er et viktig område som vil få økende samfunnsmessig betydning.
Pris 809,00

Vi lever stadig lenger, og antallet og andelen eldre vil øke de neste tiårene. Bevegelsesvansker i alderdommen er en trussel mot selvstendighet i hverdagen. Mange eldre vil trenge behandling framover, men det er også en stor utfordring å tenke forebyggende tiltak som opprettholder funksjon lengst mulig. Med dette utgangspunktet retter Aldring og bevegelse oppmerksomheten mot forebyggende arbeid, med vekt på tilpasset fysisk aktivitet for personer med ulike funksjonsnivåer. Denne boka skal gi et utgangspunkt for kunnskapsoppdatering og refleksjon over egen praksis. Den skal også være en idébase for fagutvikling og en sjekkliste over relevante aspekter ved fysioterapipraksis med den eldre personen i sentrum.

Dette er den andre utgaven av boka Aldring og bevegelse. Alle kapitlene er oppdatert og til dels omskrevet. Noen nye kapitler har også kommet til. Boka er bygd opp slik at hvert kapittel kan leses uavhengig av de andre. Formidling av forskningsbasert kunnskap er sentralt gjennom hele boka.

Aldring og bevegelse er først og fremst en bok for fysioterapistudenter på grunnutdannings- og videreutdanningsnivå og for fysioterapeuter som jobber eller ønsker å jobbe med eldre, men også andre interesserte kan ha glede og nytte av boka.

Les anmeldelse av Aldring og bevegelse i Fysioterapeuten.