Allmennmedisin Høyoppløst bilde
Redaktører:
Utgivelsesår: 2023
1072 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205579866

Allmennmedisin

Læreboken legger vekt på å beskrive symptomer og sykdommer som er relevante for allmennleger, og å vise hvordan allmennmedisinsk arbeid utføres i praksis.
Pris 1199,00

Allmennmedisin er fjerde utgave av den norske læreboken i klinisk allmennmedisin som er skrevet for legenes grunnutdanning og for allmennleger i klinisk praksis. Den nye utgaven er oppdatert og revidert med nye kapitler. Forfatterne legger vekt på å beskrive symptomer og sykdommer som er relevante for allmennleger, og å vise hvordan allmennmedisinsk arbeid utføres i praksis med tanke på utredning og behandling av de vanligste tilstandene og sykdommene. I tillegg tas det opp generelle allmennmedisinske temaer, spesielle alders- og pasientgrupper, samt allmennmedisinens og fastlegenes oppgaver i helsetjenesten.

Boken egner seg også godt for sykepleiere, fysioterapeuter, kiropraktorer, helsesekretærer og andre helsearbeidere som samarbeider med allmennleger. Tannleger, ansatte ved legevakter, trygdeforvaltningen, ambulansetjenesten, bedriftshelsetjenesten og mange andre vil også ha nytte av den.

«Læreverket har en flott og logisk inndeling, og teksten er velskrevet og poengtert. Leseren får fine innspill til å forstå symptomer og tegn på alvorlige tilstander og når man bør henvise til grensespesialiteter. Allmennmedisin er svært klinisk rettet, og slik gir boken en kondensert og nyttig fremstilling av et enormt fagområde. Denne helt oppdatere utgaven anbefales på et sterkeste og fortjener en sentral plass i mange legers bokhyller. »

Tidsskrift for Den norske legeforening

«Boken er et enormt løft fra mange involverte, og baserer seg i stor grad på frivillig arbeid og dugnad. Resultatet mellom de to permene er til å bli både stolt og glad over.»

Njål Flem Mæland, Utposten

«En allmennmedisinsk gigant! I innledningen ønsker redaktøren lykke til med bruken av boka. Ja, for dette er ei bok som skal brukes. Den kan studentene bruke når de leser til eksamen, allmennleger i spesialisering (ALIS) og veileder finner stoff til refleksjon i veiledningssamtaler, og den erfarne legen henter hele menasjeriet av spennende og relevant fagstoff. Det er ei stødig bok i alle betydninger av ordet.»

Michael - Tidsskrift for samfunnsmedisin og medisinsk historie, nr. 1/2024

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
845,00