Arbeidsmedisin (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205561601

Arbeidsmedisin (E-bok)

Undervisningen i faget arbeidsmedisin er mangelfull ved flere norske universiteter. Denne boka ønsker å bøte på det.
Pris 429,00

Det meste av arbeidsmedisinsk arbeid i Norge foregår i allmennpraksis, men ofte uten at legen er klar over det. Nesten annenhver ny pasient som henvender seg til primærhelsetjenesten har en arbeidsrelatert lidelse. Arbeidsforhold har stor betydning for forekomst og forløp av en lang rekke sykdommer. Samtidig er arbeidslivet en gunstig arena for forebyggende arbeid.
Boka er skrevet med tanke på medisinstudenter og leger i primærhelsetjenesten, men den vil også være interessant for bedriftshelsepersonell og andre fagfolk som arbeider med miljøproblemer i arbeidslivet. Denne 2. utgaven er oppdatert og utvidet på sentrale områder.