Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
228 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205554566

Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid

Dette er 2. utgave av den første læreboken på norsk om beredskap, kriseledelse og skadestedsarbeid i helse- og beredskapssektorene.
Pris 549,00

Bestill vurderingseksemplar

Boken gir oppdatert kunnskap om hvordan sivil sektor organiserer og utøver beredskap gjennom nødetatene, redningstjenesten, helsetjenesten, strategisk og operasjonell kriseledelse, myndighetsstyring og samvirke. Aktuelle eksempler, erfaringer og teori brukes for å belyse «best practice» i håndteringen av så vel dagligdagse utrykningsoppdrag som mer komplekse hendelser og nasjonale katastrofer, herunder nasjonal kriseledelse.

Boken er aktuell for førstelinjepersonell i nødetatene og redningstjenesten, studenter i medisin, sykepleie, ambulanse- og politifag samt nasjonale fagmyndigheter og beredskapsledere på operativt, operasjonelt og strategisk nivå. Boken er også tilrettelagt for frivillige organisasjoner, bistandsarbeidere, industrivern og aktører i Forsvaret som ønsker en oppdatert beskrivelse av gjeldende beredskapsprinsipper og -metoder i sivil sektor.

Anmeldelse av Eli Berg, Utposten: "En dagsaktuell oversikt og nyttig veiledning".