Den interaktive hjernen hos barn og unge Høyoppløst bilde
Redaktører: Anne-Grethe Urnes
Papirbok
Utgivelsesår: 2018
396 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205510937

Den interaktive hjernen hos barn og unge

Forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsyk. tilstander

Ny kunnskap på områdene innenfor utviklingspsykologi, nevrovitenskap, nevropsykologi og nevropsykiatri gir nye perspektiver på barns utvikling både generelt og ved ulike nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander.
Pris 539,00

Boken har en generell del med en oppdatert og grunnleggende innføring i hjernens oppbygning, funksjon og utvikling. I denne generelle delen finner man også utdypende kapitler om sentrale områder i alle barns utvikling. Den gir ajourført kunnskap om tilknytning, emosjonsregulering og sosial kognisjon og om eksekutive funksjoner som understøtter overordnet kontroll og styring av tanker, følelser og atferd. 

Den kliniske delen av boken innledes med flere kapitler om undersøkelser og utredningsmetoder, inkludert et kapittel om undersøkelser og arbeid med barn og familier som har en annen kulturbakgrunn enn den norske. 

Boken er egnet som lærebok for utdanninger innenfor medisin, psykiatri, psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, sykepleie, fysioterapi, vernepleie og miljøterapi. Den kan også være nyttig for folk som er opptatt av å forstå og støtte barn og unge i utvikling, for eksempel ansatte i psykisk helsevern, habiliteringstjenesten og skoleverket og barnehager og foreldre.

"Ei etterlengta oppslagsbok" - Anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 5/2020

Anmeldelse i Tidsskriftet for norsk legeforening nr. 3/2020