Endokrinologi Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205502222

Endokrinologi

en medisinsk lærebok

Boken gir en innføring i fagområdet endokrinologi, som omfatter diabetes mellitus og andre hormonsykdommer.
Pris 689,00

Kunnskapen og behandlingsmulighetene innenfor dette fagområdet er i rivende utvikling som følge av revolusjonene innen genetikk og molekylærbiologi. Antallet hormoner som kan måles, øker, og målemetodene bedres stadig. Likevel er fortsatt fundamentet for det kliniske faget endokrinologi en god sykehistorie og klinisk undersøkelse.

I boken legges det vekt på denne kliniske tilnærmingen samt på bruken av moderne diagnostiske hjelpemidler der de har funnet sin plass i klinisk praksis. Boken gjengir typiske kasuistikker og er rikt illustrert med fotografier av viktige endokrine sykdomstilstander.

Boken Endokrinologi er i første rekke beregnet på medisinstudenter, men vil også være nyttig for allmennpraktikere, sykehusleger i utdanningsstilling og annet helsepersonell med spesiell interesse for endokrinologi. 

Les anmeldelse av Endokrinologi i Tidsskriftet den Norske legeforening.