Helsesosiologi Høyoppløst bilde
Redaktører:
Utgivelsesår: 2012
514 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205424142

Helsesosiologi

En antologi som synliggjør bredden i det helsesosiologiske forskningsfeltet.
Pris 719,00

I helsesosiologien forstås og analyseres helse, sykdom og behandling (institusjoner, profesjoner, kunnskap og praksis) som samfunnsmessige fenomener.

Eksempler på sentrale temaer er:

  • Hvordan folk opplever egen helse og helseproblemer.
  • Hvordan det medisinske faget utvikles i vitenskapelig, klinisk-praktisk og samfunnsmessig kontekst.
  • Hvordan ulike profesjonelle forståelser og lekforståelser av helse og sykdom forvaltes.
  • Hvordan skillet mellom medisinsk relevante og irrelevante problemer (sykdommer versus ikke-sykdommer) defineres.
  • Hvordan sykehusene som organisasjon virker, og hvordan sosiale helseulikheter oppstår.

Ved å rette blikket mot hvordan forståelse av helse og sykdom konstrueres i samspillet mellom helsevitenskapene, helsevesenets institusjoner og samfunnet og dets medlemmer, bidrar 27 forskere i denne boka med nyanserte analyser av ulike forhold knyttet til helse og sykdom.

Boka henvender seg til studenter, forskere og praktikere innen samfunnsvitenskap, medisin og andre helsefag.

 

Anmeldelser:

Tidsskrift for Den norske legeforening  3-2013

SOSIOLOGI I DAG 3-2013(pdf, 53,40 kB)