Innføring i klinisk revmatologi Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
288 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205457041

Innføring i klinisk revmatologi

Boken omhandler symptomer og funn, utredning, diagnostikk og behandling av revmatiske sykdommer.
Pris 669,00

Innføring i klinisk revmatologi omhandler symptomer og funn, utredning, diagnostikk og behandling av revmatiske sykdommer. Det legges hovedsakelig vekt på kliniske aspekter ved de ulike sykdommene, samt på utredning av symptomer fra bevegelsesapparatet. Sykdomsmekanismer og årsaksforhold er bare kortfattet presentert.

Boken er i første rekke beregnet for leger i allmennpraksis, men vil også være av nytte for medisinstudenter og øvrig helsepersonell med interesse for revmatiske sykdommer.

Denne 2. utgaven er oppdatert på alle sentrale områder. Videre er det innarbeidet to nye avsnitt, henholdsvis om autoinflammatoriske sykdommer og om IgG4-relaterte sykdommer.

Anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 9 - 14

 

Forord og innhold(pdf, 207,96 kB)