Klinisk biokjemi og fysiologi Høyoppløst bilde
Redaktører:
Tor-Arne Hagve, Jens Petter Berg
Utgivelsesår: 2019
464 sider
6. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205527881

Klinisk biokjemi og fysiologi

Boken dekker de sentrale emnene innen medisinsk biokjemi, endokrinologi og fysiologi.
Pris 809,00

Bestill vurderingseksemplar

Fagområdet klinisk biokjemi og fysiologi befinner seg i grenselandet mellom basalmedisin og kliniske fag. Faget skal med utgangspunkt i basale kunnskaper bidra til å belyse sykdomsbilder og sykdomsmekanismer, og har i takt med den teknologiske utviklingen fått en stadig mer sentral rolle i diagnostikk og behandling.

Denne 6. reviderte bokutgaven inneholder 33 utvalgte kapitler som er skrevet av sentrale spesialister, med representanter fra alle universitetene som utdanner medisinere i Norge. Den er rikt illustrert, og i tillegg til den løpende teksten, presenteres en rekke kasuistikker med kommentarer fra forfatterne.

Boken er først og fremst skrevet for medisinstudenter, men kan også egne seg for leger som ønsker å oppdatere sine kunnskaper innen dette viktige medisinske fagområdet. Den vil også være nyttig for bioingeniører og andre helsefaglige profesjoner.

"Varmt anbefalt for legestudenten." Les anmeldelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Innholdsfortegnelse: