Klinisk ernæring Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
256 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205523937

Klinisk ernæring

Sykdom relatert til ernæring er én av de aller største utfordringene i dagens helsevesen, og fagområdet tar tak i disse utfordringene og legger særlig vekt på ernæring til syke mennesker.
Pris 609,00

Bestill vurderingseksemplarer

Klinisk ernæring er et nytt og spennende fagområde og omfatter både forebygging og behandling av ulike sykdommer og helsetilstander.

Dette er en grunnleggende lærebok i klinisk ernæring. Boken er beregnet for studenter i medisin og klinisk ernæring, men vil også være aktuell for helsepersonell som arbeider med ernæringsmessige problemstillinger. I boken bruker vi en felles norsk terminologi slik at helsepersonell kan snakke samme språk når de skal samarbeide om pasienter med ulike ernæringsmessige utfordringer. I læreboken finner du også de spesifikke anbefalingene, retningslinjene og rutinene som følges brukes i Norge.