Kreftsykdommer (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Ellen Schlichting, Erik Wist
Utgivelsesår: 2018
5. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205536050

Kreftsykdommer (E-bok)

en basisbok for helsepersonell

Gir en grunnleggende innføring i kreftsykdommer og behandlingen av disse.
Pris 719,00

Boken er inndelt i tre tematiske hoveddeler:

I første del tar boken for seg basal cellebiologi, arv, prinsippene for stråleterapi og medikamentell behandling, immunterapi, palliativ behandling samt kosthold ved kreft og seneffekter etter kreftbehandling. Andre del dekker diagnostikk og behandling av de enkelte kreftformer. Del tre gir en oversikt over psykososiale forhold, støtteordninger ved kreftsykdom og alternativ medisin.

Forfatterne er ledende kreftspesialister fra hele landet, som skriver om emner de er spesielt godt oppdatert på. Dermed ligger også informasjonen tett opp til forskningsfronten. Samtidig er det lagt vekt på en enkel og oversiktlig fremstilling, blant annet ved bruk av faktabokser som punktvis sammenfatter informasjonen.

Nye kapitler i denne utgaven omhandler immunterapi og energibalanse ved kreft. I de øvrige kapitlene er det gjort en grundig revisjon, til dels med nye forfattere.

Boken er rettet mot allmennpraktikere som trenger en oppslagsbok, men også medisinstudenter, spesialister i utdanning og annet helsepersonell som stråleterapeuter og kreftsykepleiere vil ha nytte av den.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
889,00