Lærebok i øre-nese-hals-sykdommer og hode-hals-kirurgi Høyoppløst bilde
Redaktører: Therese Ovesen
Papirbok
Utgivelsesår: 2017
340 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205429611

Lærebok i øre-nese-hals-sykdommer og hode-hals-kirurgi

Boken henvender seg til medisinstudenter, leger i spesialisering i øre-nese-halssykdommer, praktiserende øre-nese-halsspesialister og spesialister i allmennmedisin.
Pris 729,00

Boken innledes med et hovedkapittel om undersøkelsesmetoder. Deretter følger de organspesifikke delene i form av fire hovedkapitler om henholdsvis otologiske, rhinologiske, laryngologiske og hode-halskirurgiske sykdommer. Til slutt kommer en kortfattet del om akutte øre-nese-halstilstander.

Alle hovedkapitlene er bygget opp over samme lest. Det innledes med en kort, generell introduksjon, der særlig nøkkelpunkter fremheves innenfor det gjeldende området. Deretter følger avsnittene kongenitte sykdommer, arvelige sykdommer, traumer/fremmedlegemer, inflammatoriske/infeksiøse sykdommer, benigne og maligne tumorer/neoplasier og sykdommer av blandet eller ukjent opphav. Endelig avsluttes hovedkapitlene med en mer detaljert gjennomgang av kirurgiske prinsipper i tillegg til aktuell forskning.

Boken er bearbeidet for norske forhold av overlege og professor Terje Osnes.

Les anmeldelse av Lærebok i øre-nese-hals-sykdommer og hode-hals-kirurgi i Tidsskriftet Den norske legeforening