Lærebok i psykiatri Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2018
1064 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205494633

Lærebok i psykiatri

Boken er den mest omfattende læreboken i psykiatri i Norge
Pris 1165,00

Denne nye utgaven av Lærebok i psykiatri er en fullstendig revidert videreføring av 2014-utgaven. Den praktiske vinklingen av stoffet er beholdt med bruk av kliniske vignetter og sykehistorier som illustrerer ulike psykiatriske problemstillinger. Boken gjennomgår dessuten likheter og forskjeller mellom DSM-5 og ICD-10 samt de foreslåtte endringene for ICD-11. 

De ulike kapitlene er skrevet i samarbeid med 29 fremtredende fagfolk, både psykiatere og psykologer.

Bokens hovedmålgruppe er psykiatere, psykologer og annet helsepersonell som arbeider innenfor det psykiske helsevernet. Boken gir samtidig en omfattende og praktisk vinklet ajourføring i psykiatri for allmennpraktiserende leger og dekker pensum i voksenpsykiatri og rettspsykiatri for medisinstudenter. Boken er også velegnet som grunnlagsbok i klinisk psykiatri for psykologistudenter. Også andre profesjoner som jurister som arbeider med områder hvor kunnskap om psykiatri er nødvendig, vil ha nytte av boken. Vi vil også tro at pasienter, pårørende og den interesserte allmennhet vil kunne finne mye nyttig informasjon. Et omfattende stikkordregister gjør det lett å finne frem til spesifikke temaer.

Les anmeldelse av Lærebok i psykiatri i Tidsskriftet Den norske legeforening.