Legevaktarbeid Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
400 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205530966

Legevaktarbeid

En innføringsbok for leger og sykepleiere

Dette er en revisjon og oppdatering av den eneste fag- og læreboken på norsk om legevakt. Boken er skrevet for å belyse et vidt spekter av temaer i legevaktarbeidet.
Pris 639,00

Den presenterer også noen typiske og vanlige kliniske problemstillinger, med vekt på forløpene, fra den første henvendelsen til pasienten har fått hjelp gjennom råd, behandling på legevakten eller innleggelse i sykehus.

Boken er spesielt tilrettelagt for sykepleiere som arbeider i legevakt og legevaktsentral, for LIS1-leger og andre legevaktleger, for utdanningskandidater i allmennmedisin og for studenter i sykepleie og medisin. Ambulansearbeidere, paramedics, spesialsykepleiere og andre som samarbeider med legevaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden eller i kommunehelsetjenesten, vil ha nytte av boken. Legevaktledere på alle nivåer er også målgruppe.

Anmelderne sier: 

"Legevaktene er ryggraden i det norske helsevesenet når fastlegekontorene er stengt. Likevel vies legevaktmedisin lite tid i både lege- og sykepleierstudiet. Derfor er det viktig med en bok som gir et helhetlig innblikk i et spennende fag, og på dette leverer redaksjonen og forfatterne." Les hele anmeldelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Se innholdsfortegnelse:

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
509,00