Medisinsk treningslære Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
288 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205518780

Medisinsk treningslære

Boken handler om hvordan mennesket tilpasser seg fysisk belastning, og hvordan trening tilpasses for å imøtekomme den enkeltes behov.
Pris 539,00

Bestill vurderingseksemplarer

Treningslære i medisinsk sammenheng bygger på idrettens treningslære. Mange av de prinsippene som brukes der trening inngår i pasientsammenheng, er de samme som innen idretten. Det er likevel viktige forskjeller, og disse er belyst i denne boken. 

Medisinsk treningslære er omarbeidet og ajourført med nye forskningsresultater. Treningslære er praktisk anvendelse av kunnskap fra flere integrerte fagfelt – anatomi, fysiologi, psykologi og sosiologi. I medisinsk sammenheng kommer også sykdomslære i tillegg. 

Boken er primært rettet mot fysioterapistudenter på bachelor- og masternivå. Den er også aktuell i videre- og etterutdanningen i ulike helsefag – for fysioterapeuter, leger og annet helsepersonell som ønsker en teoretisk og praktisk vinkling mot fysisk aktivitet og trening som en del av rehabiliteringsopplegget.