Nyremedisin Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
292 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205554528

Nyremedisin

en praktisk veileder

Bokens hensikt er å formidle kunnskap om nyresykdommer og behandlingen av dem.
Pris 559,00

Bestill vurderingseksemplar

Boken innledes med en problembasert del, der forfatterne tar utgangspunkt i ulike kliniske symptomer og funn som er de vanligste kliniske tegn på nyresykdom. Disse knyttes sammen med sykehistorier som illustrerer disse debutsymptomene. På grunnlag av dette diskuteres hvordan man kan stille en diagnose, og hvordan sykdommen utvikler seg og behandles.

Bokens annen del er en tradisjonell og systematisk oversikt over de vanligste nyresykdommene og hvordan de kan behandles. Her omtales også den generelle behandlingen av kronisk nyresvikt, både konservativ behandling og aktiv uremibehandling med dialyse og nyretransplantasjon.

Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, men er også nyttig for andre grupper av helsepersonell som er engasjert i behandling av nyresyke pasienter og transplanterte.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
449,00