Obstetrikk og gynekologi Høyoppløst bilde
Redaktører:
Jan Martin Maltau, Kåre Molne, Britt-Ingjerd Nesheim
Utgivelsesår: 2019
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205528772

Obstetrikk og gynekologi

Obstetrikk og gynekologi dekker hele fagfeltet fødselshjelp og kvinnesykdommer.
Pris 819,00

Obstetrikk handler om foster, svangerskap, fødsel og barseltid. Gynekologi er ikke bare kvinnesykdommer. Reproduktiv helse handler om evnen til å få barn og å regulere sin fruktbarhet med prevensjon, og å hjelpe dem som har problemer med å bli gravide, med assistert befruktning. Psykososial gynekologi, spesielle hormonforstyrrelser, underlivsfremfall, enkelte urinveislidelser og gynekologisk onkologi hører også med til gynekologens fagfelt.

Denne 3. utgaven er revidert og oppdatert innen alle sentrale områder. Flere forfattere er kommet til og mange av illustrasjonene er nye.
Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, men dekker mer enn pensum. Den kan tjene som kunnskapsbase for leger, jordmødre, sykepleiere og annet helsepersonell som vil fornye og oppdatere sine kunnskaper.

En rekke eksperter, både leger og jordmødre har bidratt med kapitler innenfor sine spesialfelt, og sammen med de tre redaktørene, representeres dermed alle de fire norske universitetsmiljøene innen medisin.
 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
1019,00