Palliasjon Høyoppløst bilde
Redaktører:
Stein Kaasa, Jon Håvard Loge
Utgivelsesår: 2016
832 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205488403

Palliasjon

Nordisk lærebok

Palliasjon er 3. utgave av den nordiske læreboken om lindrende behandling og pleie av pasienter med uhelbredelig sykdom.
Pris 1199,00

Bestill vurderingseksemplar

Målsettingen for slik behandling er best mulig livskvalitet for pasienter og deres pårørende. Lindring av symptomer og tiltak rettet mot psykiske, sosiale og eksistensielle problemer er derfor viet bred plass. For å dekke utviklingen i fagfeltet, er denne utgaven fullstendig omarbeidet. Alle tidligere kapitler er omarbeidet og oppdatert og boken inneholder 19 nye kapitler. 70 ledende norske, svenske og danske fagpersoner har skrevet kapitlene. 

Boken har åtte deler med i alt 60 kapitler. Delene dekker relevant teori, organisering, grunnleggende kliniske aspekter, smerte og smertebehandling, lindring av andre symptomer og spesielle behandlingstiltak, lindring ved andre sykdommer enn kreft, lindring til barn og perspektiver på lindrende behandling i årene fremover. Det er lagt vekt på at det kliniske stoffet skal være anvendbart i praktisk arbeid. Smerte og smertebehandling er viet stor plass med egne kapitler om smertediagnostikk, patofysiologi, molekylærgenetikk, smertepsykologi, medikamentell behandling, invasiv smertebehandling og behandling av ikke-malign smerte.

 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
955,00