Samfunnsmedisin på norsk Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
288 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205530089

Samfunnsmedisin på norsk

Helse og sykdom henger nøye sammen med de fysiske og sosiale omgivelsene som mennesker lever i.
Pris 479,00

Bestill vurderingseksemplarer

Samfunnsmedisin handler om slike sammenhenger og om helsemessige konsekvenser av det som skjer omkring oss. Samfunnsmedisin skiller seg fra individorienterte tjenester ved at oppmerksomheten i større grad er rettet mot befolkningsgrupper enn mot enkeltpersoner, og at tidsperspektivet går langt utover et sykdomsforløp.

I første del av Samfunnsmedisin på norsk forklares samfunnsmedisinens formål og tenkemåte. Deretter beskrives fagets arbeids- og innsatsområder; levekår og helsetilstand i befolkningen, hva som gir sykdom og uhelse, helsetjenesten i Norge og global helse. Til sist presenteres samfunnsmedisinske virkemidler og arbeidsmetoder. Det inkluderer strukturelle tiltak, helsefremming og sykdomsforebygging, smittevern, formidling og rådgivning, planlegging og prioritering.

Målgruppen er først og fremst medisinstudenter og andre i helsefaglig utdanning, men alle med samfunnsengasjement og interesse for folkehelsearbeid vil finne nyttig kunnskap.

"Burde følge med opptaksbrevet til medisinstudiet."
- Ingrid Tyridal Bjerring, Tidsskrift for Den norske legeforening.
Les anmeldelsen her. 

"Spekket med stalltips."
- Marit Tuv, Utposten. 

Les anmeldelsen her.(pdf, 1,06 MB) 

Innholdsfortegnelse: