Skreddersydde samtaler Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
184 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205523968

Skreddersydde samtaler

En veileder i medisinsk kommunikasjon

Håndbok om medisinsk kommunikasjon.
Pris 509,00

Bestill vurderingseksemplar

Legens kommunikasjon med pasienter er et tema som engasjerer, mye fordi mange har blandede erfaringer med dette. Dagens pasienter har også helt andre forventninger til hvordan de møtes og behandles enn for 40–50 år siden. Lovverket er endret i tråd med dette: I dag skal pasienter være godt informert, og de skal tas med på råd i beslutninger om diagnostikk og behandling.

De siste tjue årene har brakt mye ny kunnskap om lege–pasient-kommunikasjon. Fordi slik kommunikasjon dreier seg om et knippe av ferdigheter som må trenes systematisk og regelmessig, er vi kommet til at leger og medisinstudenter egentlig ikke trenger en tradisjonell, teoritung bok. Vi har derfor laget en håndbok med mange korte tekster, rikelig krydret med eksempler og bygget over en oversiktlig lest. Boka kan første gang gjerne leses fra perm til perm, men vi anbefaler at leseren deretter plukker ut ferdigheter og trener på dem enkeltvis.

Se innholdsfortegnelse: