Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder Høyoppløst bilde
Redaktører:
Dag Thelle, Petter Laake, Anette Hjartåker, Marit B. Veierød
Utgivelsesår: 2007
552 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205335059

Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder

Denne læreboken belyser sentrale temaer innen epidemiologisk og klinisk forskning.
Pris 889,00

Den består av tre hoveddeler, der første del inneholder kapitler som beskriver ulike metoder, del to beskriver observasjonelle studier og intervensjonsstudier og siste del tar opp temaer som bl.a. screening, psykiatriske forskningsmetoder, miljøepidemiologi, ernæringsforskning, genetiske metoder og yrkesepidemiologi.
Boken er i første rekke beregnet for forskere og doktorgradsstudenter innen medisin og helsefag, men vil også være av interesse for alle som ønsker en grundigere forståelse av epidemiologisk forskning.
Sammen med boken Forskningsmetode innen medisin og biofag (2004, red.:Benestad og Laake) gir disse to bøkene en grunnleggende innføring i de fleste viktige forskningsmetodene.
Bokens bidragsytere tilhører våre mest sentrale fagpersoner innen de ulike områdene