Aids-epidemien Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
280 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205463660

Aids-epidemien

Nederlag, seire og nye utfordringer

Boken gir en bred fremstilling av alle viktige aspekter ved aids-epidemien.
Pris 569,00

Hiv- og aids-epidemien er – foreløpig – den siste av de store og alvorlige epidemiene som har rammet menneskeheten. Epidemien har hatt store medisinske konsekvenser, med millioner av dødsfall. I tillegg har den hatt betydelige sosiale, økonomiske og kulturelle følger. Samtidig er epidemien blitt møtt med en imponerende innsats fra det internasjonale forskersamfunnet som blant annet har ført til meget effektiv medikamentell behandling. Dette har endret aids-sykdommens ansikt i den rike verden, hvor vi imidlertid ser nye, uforutsette problemer. I fattige deler av verden er epidemien stadig en enorm utfordring og representerer et av de største globale problemene i moderne medisin.

Boken gir en bred fremstilling av alle viktige aspekter ved aids-epidemien – medisinske og ikke-medisinske – og dekker både epidemiens historie, samtidssituasjonen og fremtidsaspektene.

Denne boken er skrevet for alle – i og utenfor helsevesenet – som er interessert i de mange fascinerende og viktige problemene hiv-viruset konfronterer oss med.

Anmeldelse Sykepleien