Alternative veier Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2012
250 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205395237

Alternative veier

Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp

Boken presenterer viktige veier til ny kunnskap om alternativ og komplementær behandling.
Pris 535,00

I denne boken forteller fire menn og fire kvinner diagnostisert med kreft, multippel sklerose og CFS/ME om sine eksepsjonelt gode sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandling. De har registrert sine erfaringer i Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) ved Universitetet i Tromsø. Boken gir innblikk i erfaringene og kunnskapen som disse åtte pasientene har tilegnet seg gjennom sine sykdomsforløp.De personlige historiene er både tankevekkende og interessant lesning.

Videre inneholder boken et kapittel om forskning på norske og danske pasienters eksepsjonelt gode sykdomsforløp. Et eget kapittel inneholder innspill og refleksjoner rundt pasienters bruk av og erfaringer med alternativ behandling.

Pasientorganisasjoner,organisasjoner for alternative behandlere og organisasjoner for leger og helsefagstudenter har lest pasienthistoriene i denne boken og deler sine perspektiver med leseren.

Til slutt i boken diskuterer forfatterne betydningen av erfaringene som pasientene i boken bidrar med; Hvor går veien videre for pasienter og det offentlige helsevesenet?

Svært mange mennesker lever i dag med alvorlig sykdom. Forfatterne håper at denne boken kan være interessant for pasienter, pasientforeninger, helsepersonell, alternative behandlere, politikere og andre interesserte i en tid der pasienter ofte velger å gå nye veier når de skal velge behandlinger og behandlere.

Les omtaler av boken:

Magasinet Visjon

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Nifab

Fritanke.no

Erfaringskompetanse.no

Sykepleien

Tidsskrift for Den norske legeforening

Alternativ.no