Digitale pasienter Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2010
273 sider
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205399099

Digitale pasienter

Hva skjer med pasientene når ulike former for informasjons- og kommunikasjonsteknologi tas i bruk i helsevesenet? I Digitale pasienter forsøker 20 bidragsytere å gi svar på dette
Pris 549,00

Gjennom et empirisk, analytisk og perspektivmessig mangfold diskuteres hvordan ulike former for informasjonsteknologi bidrar til nye relasjoner mellom brukere og tilbydere av helsetjenester, og hvordan dette muliggjør nye former for helseomsorg. Bokas gjennomgående tema er hva endringene betyr i et pasientperspektiv.

Nye teknologier fører blant annet til at kliniske vurderinger kan gjøres på basis av andre kilder enn pasienten selv. Samtidig får flere pasientstemmer plass i det offentlige rom, men da ofte utenfor de regulerte helsetjenestene, for eksempel på Internett. Denne bokas analyser beveger seg i et slikt sammensatt landskap mellom offentlige helsetilbud og uavhengige helserelaterte initiativer: Det er i dette feltet ulike former for "digitale pasienter" dannes.

 Les anmeldelse i Tidsskriftet for Den norsk legeforening