Forskning viser at ...? Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205425514

Forskning viser at ...?

Vurdering og formidling av medisinske forskningsresultater

Boken går gjennom grunnleggende medisinske forskningsmetoder på en enkel måte.
Pris 569,00

Bokens forfattere har i mange år ergret seg over at forskningsresultater i media presenteres som: "forskning viser at..." - altså sannheter som vi forventes å godta, uten at vi får høre noe om forskningens forutsetninger, metoder og feilkilder. Dette er en under-kjennelse av vanlige menneskers vurderingsevne. Det er ikke noe mystisk ved forskning. Vi bruker vår observasjonsevne og sunne fornuft på akkurat samme måte som i dagliglivet, bare på en mer systematisk og kritisk måte.

I denne boken vil forfatterne vise hvordan medisinsk forskning foregår, og de tar utgangspunkt i kjente oppslag i media, slik som:

Forskning viser at...

- 1-2 glass vin daglig er sunt
- lavkarbo gjør deg friskere
- bruk av mobiltelefon øker ikke risikoen for hjernesvulst
- alkoholisme er arvelig

Boken går gjennom grunnleggende medisinske forskningsmetoder på en enkel måte, og ved hjelp av lettforståelige eksempler kommer leseren på innsiden av forskningen på en helt annen måte enn i vanlige lærebøker.

Boken er i første rekke beregnet for studenter innen medisin og helsefag, samt for journalister og medievitere med interesse innenfor disse fagområdene. Den vil imidlertid også, gjennom sin brede tilnærming, være til nytte for alle som er opptatt av hvordan forskningsresultater presenteres og  fortolkes.